Vanlig groda

Rana temporaria, Linné 1758DSC_0407copy

Systematik.

Klass: Amphibia
Ordning: Anura
Underordning: Neobatrachia
Familj: Ranidae
Släkte: Rana
Art: temporaria


Etymologi.

”Rana” betyder ”groda” och ”temporaria” betyder ”tillfällig”, bägge från latin. Artnamnet gavs på grund av det stora antal individer som samlas vid leken för att sedan försvinna och bli mer diskreta.

Spelläte.

Lyssna på den vanliga grodans läte här:

Utbredning.

Den vanliga grodan är allmänt förekommande över stora delar av landet, förutom på Öland, Gotland och delar av Småland. Denna art  är våran nordligaste levande herptil och finns i stora delar av Norrland.

Utseende.

Storleken är mellan 5-9cm, sällan större men förekommande upp till 11cm. Den har en kort trubbig nos. Färgen hos denna groda kan variera men den är vanligen beige, ljusbrun till mörkbrun eller grönbrun med mörkare fläckar. Rödaktiga och nästan svarta individer förekommer . Den har en ljus undersida och saknar vanligtvis mönster. Vid lek kan hannarna få en blåaktig ton. De är väldigt lika åkergrodan, som vanlig groda tillhör brungrodorna; men fotrotsknölen (tuberkel) vid basen av den innersta tån på bakfoten är högst 1/3 av tåns längd och mjuk. Den är betydligt längre hos åkergrodan. Lätet är ett slags grymtande och likt knarrande läder.

Livsmiljö och fortplantning.

Vanlig groda hittar man längs stränder och sankmark, gärna i fuktiga områden i skogar och i mindre vattensamlingar. Man finner den också längre från vatten, runt åkrar och andra odlingsmarker. Som övriga herptiler i Sverige övervintrar den vanliga grodan under vintern, dock så kan den vakna till i de sydligare utbredningsområdena under milda soliga vinterdagar och visar sig. Uppe i norr sker detta givetvis inte.
Lek sker i vattensamlingar av varierande storlek. Den börjar i regel april – maj och uppe i norr en månad senare. Äggen, vanligen 1500 – 3000 i antal, tar ca 2-3 veckor på sig att kläckas, beroende på temperatur. Efter ytterligare 2 – 3 månader så har ynglen förvandlats till små färdiga grodor.
Denna art  är våran nordligaste herptil och börjar leken ungefär i månadsskiftet mars-april.

Status: STABIL

Den vanliga grodan är känsligare för övergödning än t.ex. åkergrodan, och minskar därför kraftigt i antal men för närvarande är den inte klassad som hotad.