Större vattensalamander

Triturus cristatus, Laurenti 1768stsalamander

Systematik.

Klass: Amphibia
Ordning: Caudata
Underordning: Salamandroidea
Familj: Salamandridae
Släkte: Triturus
Art: cristatus

Etymologi.

”Triturus” sammansatt av Triton, Poseidons son, och grekiskans ura, som betyder stjärt. ”Cristatus” betyder kamlik (på grund av hanarnas lekdräkt). Arten beskrevs av Josephus Nicolaus Laurenti år 1768.

Utbredning.

Stora delar av Europa utom södra och sydvästra Frankrike, Iberiska halvön, södra Grekland, Irland och övärlden i Medelhavet. I Sverige finns den i hela Götaland, Svealand utom Gotland och norrut på ett fåtal lokaler i södra Norrland.

Utseende.

Storlek upp till 15cm, hud normalt vårtig och skrovlig. En mörk salamander med ljusare vårtor längs sidornas nedre del. Buken gul eller orange med morka flackar. I början av lekperioden bildar hannen en lekdräkt som består av en flikig ryggkam och slät svans. Honan får under lektiden starkare bukfärger men ingen kam.

Livsmiljö och fortplantning.

I delar av sitt utbredningsområde kan den påträffas i vatten under hela året men i Sverige ar den endast vattenlevande under parningstiden. På land hittas den ofta i närheten av fortplantningsplatser och i skogsmiljö under stenar eller annat bråte. Lektiden inträffar runt april-maj och oftast i nagon större damm med minst en halvmeters vattendjup. De vill ha vattensamlingar med klart, ej for surt vatten med en riklig växtlighet. Äggen fästes separat under vattenväxter och runt september tar de metamorfoserade ungarna upp pa land.
Efter lektiden tillbringar de tiden på land under stenar eller stockar där också övervintringen sker.
Födan består av allehanda insekter och spindeldjur av lämplig storlek.

Status: HÄNSYNSKRÄVANDE

De främsta hoten mot denna art är utdikningar och försurning av vattensamlingar.