Sandödla

Lacerta agilis, Linnaeus 1758Sandödla


Systematik.

Klass: Reptilia
Ordning: Squamata
Underordning: Lacertilia
Familj: Lacertidae
Släkte: Lacerta
Art: agilis


Etymologi.

”Lacerta” betyder ödla och ”agilis” betyder vig, smidig.

Utbredning.

Stora delar av Europa, norr till England och upp till mellersta Sverige. Saknas i västra och södra Frankrike, Italien och södra Balkan. Österut till Centralasien. I Sverige finns den i Skåne, Blekinge och östra Småland samt spridda populationer i Värmland, Gästrikland och Dalarna.
Den sydligaste lokalen är Smygehuk i Skåne, västligaste i Strömstad, Bohuslän, östligaste i Nyköping , Södermanland och nordligaste runt sjön Skattungen i Dalarna.

Utseende.

Storlek upp till 20cm, satt med korta ben och brett huvud. Inte sällan har ödlan en rad mörkare fläckar med ljus mittpunkt på sidorna och ett mörkt, ibland brutet, mittband. Under parningstiden på våren är hannarna starkt grönfärgade medans honorna är bruna eller grå i grundfârg. Unga individer har en liknande teckning och färg som honorna men lite mattare och aldrig gröna som hannarna.

Livsmiljö och fortplantning.

Sandödlan trivs i torra miljöer med lågväxande ört- eller buskvegetation. I Sverige är de än mer specifika i sitt miljöval än de sydeuropeiska populationerna som ofta förekommer i sandfria miljöer. De föredrar gräs- eller buskbevuxna sanddyner i närheten av frodigare marker. I sydliga svenska populationer förekommer de i miljöer fritt från sand till exempel klippigt habitat i Blekinge. Man kan även hitta dessa ödlor kring järnvägsvallar, vägrenar och skjutbanefält. De använder sig av öppna ytor för solande och äggläggning. Lokalerna norrut i landet är mer eller mindre isolerade och hyser ett mindre antal individer per lokal än i söder. Man uppskattar antalet könsmogna individer mellan 4000-8000 i hela landet.

Parningen sker på våren och försommaren, någon månad senare sker äggläggningen och de är som regel i antal mellan 2-15 stycken som kläcks i slutet av augusti eller början av september.
Beroende på var i landet så övervintrar de unga djuren från början av hösten, september/oktober, till mars/april. Ödlorna når könsmognad efter 3-4 år. Livslängden har kunnat konstaterats vara ganska lång då man funnit en gravid hona vara runt 19 år gammal och två övriga honor har varit respektive 14 år gamla. Medelåldern är dock lägre, runt 5-7 år. Födan består av allehanda insekter och spindeldjur av lämplig storlek.

Status: HÄNSYNSKRÄVANDE / SÅRBAR

Denna art är mest hotad på grund av igenväxning – dels naturlig igenväxning men även återplantering av öppna ytor.