Paddor

I Sverige finns tre arter av vad man kallar paddor;

Äkta paddor (Bufonidae)
Vanlig padda, Bufo bufo
Strandpadda, Bufo calamita
Grönfläckig padda, Bufo viridis