Ödlor

I Sverige finns tre arter av ödlor, varav två arter finns över stora delar av landet;

kopparodlaminiKopparödlan, Anguis fragilis

 

 

skogsodlaminiSkogsödlan, Zootoca vivipara

 

 

sandodlaminiSandödlan, Lacerta agilis, finns i de mellersta- och södra delarna av landet.

 

 

Hur ser man skillnad på de tre ödlearterna?

Kopparödlan saknar ben. Ormlik kopparglänsande kropp.

Sandödlans könsmogna hannar är vackert grönfärgade medan honan är brun i färgen med mörka fläckar med en ljus mittpunkt. På ryggen ofta en ljus mittlinje.

Skogsödlan saknar mörka fläckar med ljus mittpunkt och ljus rygglinje. Huvudet är mindre än sandödlans.