Mindre vattensalamander

Lissotriton vulgaris, Linnaeus 1758Mindre-vattensalamander

Systematik.

Klass: Amphibia
Ordning: Caudata
Underordning: Salamandroidea
Familj: Salamandridae
Släkte: Lissotriton
Art: vulgaris

Etymologi.

Hörde tidigare till släktet Triturus. ”Triturus” sammansatt av Triton, Poseidons son, och grekiskans ura, som betyder stjärt. ”Vulgaris” betyder vanlig, allmän.
Arten beskrevs år 1758 av Carl von Linné. Anses tillhöra Lissotriton sedan 2009 (Dubois, A., and J. Raffaëlli. 2009. A new ergotaxonomy of the family Salamandridae Goldfuss, 1820 (Amphibia, Urodela). Alytes. Paris 26: 1–85.)

Utbredning.

Stora delar av Europa utom södra Frankrike, Iberiska halvön, södra Italien och de flesta öar i Medelhavet, dessutom i västra Asien. I Sverige finns den i hela Götaland, Svealand, Gotland, Öland och norrut i södra Norrland. Den nordligaste dokumenterade lokalen är runt Högsböle söder om Piteå. De nordliga populationerna ansågs tidigare vara en underart, T. v. borealis, (mycket på grund av den mindre storleken) men numera anser man den vara endast variation av nominatformen.

Utseende.

Storlek upp till 11cm, de nordliga svenska populationerna är vanligen något mindre runt 6-9cm. Honorna kan i vissa skandinaviska populationer vara större än hannarna vilket vanligtvis inte är fallet i de sydeuropeiska populationerna. Tillskillnad från den större vattensalamandern är vulgaris hud slät. Båda könen har olivfärgad hud där honorna är ljusare i färgen och hanarna har mörka fläckar spridda på kroppen. Buken är gul eller orange med mörka fläckar i ett individuellt mönster. Under lekperioden bildar hannarna en stor rygg- och svanskam som sträcker sig utmed ryggen  och även svansen, tillskillnad från den större vattensalamander som endast får en ryggkam.

Livsmiljö och fortplantning.

Lektiden inträffar runt april-juni i både tillfälliga och permanenta vattensamlingar. Äggen fästes separat under vattenväxter och efter tre veckor kläcks äggen som är till antalet 200-300 per hona. Larverna metamorfoserar under juli-september och går därefter upp på land till de är könsmogna. Hannar når könsmognad på 2-3 år och honorna något år senare. Livslängden för vuxna individer är c:a 6-8 år.

De tillbringar en stor del av tiden på land under stenar eller stockar där också övervintringen sker. Födan består av allehanda insekter och spindeldjur av lämplig storlek.

Status: HÄNSYNSKRÄVANDE

Arten är i nuläget arten vanlig men utdikning och försurning av vattensamlingar är ett potentiellt hot i framtiden mot denna art.