Lövgroda

Hyla arborea, Linné 1758Lövgroda

Systematik.

Klass: Amphibia
Ordning: Anura
Underordning: Neobatrachia
Familj: Hylidae
Släkte: Hyla
Art: arborea

Etymologi.

”Hyla” betyder från grekiskan ”att skälla”. ”Arborea” betyder ”träd” eller ”från träden”.

Spelläte.

Lyssna på lövgrodans läte här:

Utbredning.

Här i Sverige har vi bara en representant, men i södra Europa finns även Hyla meridionalis. Familjen förekommer i samtliga världsdelar utom Antarktis och är fördelade på 640 arter.

Utseende.

Den är våran minsta groda, runt 5cm, mossgrön med en svart linje på sidan och den klättrar i träd och buskar med hjälp av en klibbig vätska på fötter och buk. Lätet är svårbeskrivet, men närmast beskrivna är att det låter som när man skakar en tändsticksask. Ofta ligger det flera pölar med grodor i närheten av varandra och det är en mäktig känsla att höra hur hannarna avlöser varandra.

Livsmiljö och fortplantning.

Nyponbuskar, björnbärsbuskar och bokskog verkar höra till dess favoritvegetation. Vattnet får inte vara för djupt men får heller inte torka ur och bör vara ganska varmt. Dessutom  måste vattnet vara bra kvalitet. Den föredrar betande landskap med dammar med närliggande buskage. Lekperioden är lång med en början när vatten temperaturen är 18 grader, ungefär i slutet av maj. Under resten av sommaren uppehåller den sig i buskar och träd.

Status: SÅRBAR

Vårat moderna samhälle har dikat ur många lövgrodevatten, förstört dess vattenkvalitet på grund av gödning, planterat gran och exploatering av marker. Det har gjorts mycket för vår lövgroda som restaurering av gamla vatten, en ökad miljömedvetenhet hos markägare samt nygrävda dammar. Detta har bidragit till att lövgrodan idag läggs i facket, sårbar.