Kopparödla

Anguis fragilis, Linnaeus 1758Kopparödla


Systematik.

Klass: Reptilia
Ordning: Squamata
Underordning: Lacertilia
Familj: Anguidae
Släkte: Anguis
Art: fragilis


Etymologi.

”Anguis” betyder orm och ”fragilis” bräcklig. Arten beskrevs år 1758 av Carl von Linné. Arten kallas kopparödla, ormslå eller kopparorm.

Utbredning.

Finns i stora delar av Europa, men saknas i nordligaste Europa, Iberiska halvon och pa Irland. i Sverige finns den over stora delar av landet, upp langs Norrlandskusten upp till Vasterbotten. Den patraffas dessutom osterut till Uralbergen, Kaukasus och delar av sydvastra Asien samt nordvastra Afrika.

Utseende.

Storlek upp till 50cm men vanligtvis mindre. Den ar ormlik till kroppen med slata fjall och en brun, kopparfargad eller gra farg. honorna har vanligen ett smalt ryggband med morka sidor och buk. Hanar har en mer enfargad kropp, samt hos vissa populationer bla flackar. Juveniler ar guld- eller silverfargade med mycket morka sidor och buk. Dess svans kastas av om odlan blir angripen som vaxer ut igen men ar da kortare an hos juvenila odlor.

Livsmiljö och fortplantning.

De påträffas i marker med mycket markvegetation och även i fuktiga miljöer. I betesmarker, skogsgläntor, buskmarker och ljunghedar osv. är miljöer man kan hitta kopparödlan. De gömmer sig ofta under stenar eller annat och hittas lättast genom att vända sten och stock. Ibland ses de solandes men uppehåller sin temperatur oftare under stenar eller annat som kan hålla värmen bra. Efter ett regn kan man se dessa ödlor jagandes främst små sniglar, mask och andra smådjur.
Denna art har en mycket lång livslängd. Det nämns i litteraturen om en fångenskapsindivid som blev hela 54 år!

Parningen sker i maj-juni och de 6 cm långa ungarna föds under sensommaren runt augusti-september. Kopparödlan föder levande ungar, vanligen 6-12 stycken, efter ca 2-3 månaders dräktighet.

Status: STABIL

För närvarande anses inte kopparödlan vara hotad, men många faller offer för trafiken varje år.