Klockgroda

Bombina bombina, Linné 1761Klockgroda

Systematik.

Klass: Amphibia
Ordning: Anura
Underordning: Archaeobatrachia
Familj: Bombinatoridae
Släkte: Bombina
Art: bombina

Etymologi.

”Bombina” betyder ”brummande” på latin.

Spelläte.

Lyssna på klockgrodans läte här:

Utbredning.

Den är nästan helt akvatisk och förekommer endast på ett fåtal ställen i Skåne. På 60-talet dog den sista populationen ut i Mölle. På 70-talet placerades den anonymt ut av någon som troligen fört med sig dessa från Österrike. Dessa grodor var (enl. Curry-Lindahl, Groddjur och kräldjur i färg, 1980) hybrider mellan klockgroda (Bombina bombina) och gulbukig klockgroda (Bombina variegata).
Sedan 1982 har ett projekt pågått med syfte att återplantera in klockgrodan i vårt land. 1995 fanns klockgroda på sju lokaler i Skåne. Precis som den grönfläckiga paddan och strandpaddan ingår klockgrodan i WWF:s och Naturvårdsverkets åtgärdsprojekt.

Utseende.

Denna familj karaktäriseras bland annat av tänder i överkäken, hjärtformad pupill och av att hela tungan är skivformad. De har också en lite speciell amplexus där hanen greppar tag om honans midja. Klockgrodan är Sveriges enda representant och den blir ca 5,5cm stor.
Klockgrodan är vårtig och heter på engelska fire bellied toad (eldbukspadda). Den betraktas i många länder som en padda (liksom grodorna i det amerikanska släktet Spea kallas Spadefoot toad och ingår i samma familj som lökgrodan), men den har inga parotidkörtlar som paddor har.

Livsmiljö och fortplantning.

Den lever i fuktiga och blöta gräsmarker, på avbetande gräsmarker med små grunda och varma vattensamlingar med riklig vegetation. Leken börjar i slutet av maj och fortsätter fram till mitten av juni. Lätet är nog ett av det vackraste i världen, när fler hannar spelar påminner ljudet om kyrkklockor. Klockgrodor är kända för sin försvarsställning, en slags krampställning, akinetiskt tillstånd, där den exponerar sin färgglada buk som signalerar fara på grund av att den är giftig för potentiella rovdjur och färgen verkar avskräckande.

Status: SÅRBAR

Klockgrodan klassas som sårbar (varför inte som akut hotad?) men ökar för närvarande i Sverige. På andra håll i Europa är den vanligt förekommande.