Grodor

I Sverige finns åtta arter av vad man kallar grodor;

Klockgrodor (Bombinatoridae)
Klockgroda, Bombina bombina

Äkta lövgrodor (Hylidae)
Lövgroda, Hyla arborea

Egentliga grodor (Ranidae)

Gröngrodor
Gölgroda Pelophylax lessonae
Ätlig groda, Rana esculenta

Brungrodor
Åkergroda, Rana arvalis
Långbensgroda, Rana dalmatina
Vanlig groda, Rana temporaria

Lökgrodor (Pelobatidae)
Lökgroda, Pelobates fuscus