Gölgroda

Pelophylax lessonae, Camerano 1882

Systematik.

Klass: Amphibia
Ordning: Anura
Underordning: Neobatrachia
Familj: Ranidae
Släkte: Pelophylax
Art: lessonae


Etymologi.

Hette tidigare Rana lessonae. ”Rana” betyder ”groda” och ”lessonae” är latiniserat och namngavs efter Lorenzo Camerons lärare Michele Lessona som var en italiensk zoolog.

Spelläte.

Lyssna på gölgrodans läte här:

Utbredning.

Gölgrodan är den enda grodan i Sverige som inte förekommer i Skåne utan endast i Norduppland*. På grund av sin unika utbredning blev gölgrodan den första som fridlystes i Sverige. Den kunde 1995 påträffas vid cirka 60 permanenta vatten men dessa försvinner en efter en i och med landhöjningen. Enligt muntliga uppgifter från Kurt Elmquist ska en lokal även finnas på Norges kust. Leken sker något senare än den ätliga grodans (maj-juni), vilket gör att ynglena måste skynda sig att metamorfoseras. De svenska gölgrodorna är lite mörkare i färgen om man jämför med övriga Europa.

* arten finns också i Östergötland där den tillsammans med ätlig groda har etablerat sig. Läs mera här

Utseende.

Storlek mellan 5-9cm. Gölgrodan är brunare än den ätliga och lite mindre men är annars väldigt lik den ätliga grodan. De svenska gölgrodorna är lite mörkare i färgen om man jämför med populationer i övriga Europa. Det är möjligtvis en anpassning till vårt kallare klimat. Lätet är lite svagare än den ätliga grodans anksång.

Livsmiljö och fortplantning.

Lek sker mellan mitten av maj och slutet av juni. Arter leker i permanenta vatten och efter lekperioden stannar grodorna kvar i närheten till lekvattnet eller i närliggande vatten. De icke könsmogna individerna stannar också de kvar i gölar och kärr. Metamorfosen börjar i slutet av juli och vandring till övervintringsplatser börjar i mitten av augusti.
Gölgrodan är mer värmeälskande än t.ex. vanlig groda och sjögroda, vilket leder till att endast solexponerade dammar och gölar nyttjas. Den leker senare än andra groddjur i området. På grund av mellanårsvariation i klimat kan både tidpunkten för start av leken, metamorfos och vandring till vinterkvarter variera mellan år. På grund av den sena leken och en något längre yngelutveckling kräver den permanenta vatten för lyckad reproduktion.

Status: SÅRBAR

På grund av inavelsdepression, inplantering av fisk men framför allt på grund av dikning av skog och åker.