Var med och rädda grodor, paddor och salamandrar!

grodor

Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. De lever extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.

Groddjurens vandringsstråk korsas ofta av vägar. Nu behöver vi din hjälp att få reda på var grodorna lever extra farligt. Genom att rapportera in till oss var du ser grodor vandra över vägar, kan vi tipsa våra lokala föreningar och peppa myndigheterna att bygga smarta grodtunnlar och andra räddningsinsatser.

Läs mer här: http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/var-med-och-radda-grodor-paddor-och-salamandrar