Tag Archives: grönfläckig padda

En smula hopp

”Fredrik Bengtsson, kommunekolog, rapporterar att det nu finns ägg efter grönfläckig padda på Örby ängar – en sensation eftersom arten är akut hotad. Breaking news: första föryngringen av grönfläckig padda på Örby

Välkomna på ”Save the Frogs Day” 2015!

Evenemanget är öppet för allmänheten och kostar inget. I samband med detta håller även SHR sitt riksläger. Efter att föredragen är avslutade lyssnar vi efter grönfläckig padda vid naturum Ottenby och sen

Den grönfläckiga paddan kostar Malmö miljoner

Sydsvenskan Publicerad 29 oktober 2014 TEXT: HERMOD PEDERSEN NORRA HAMNEN. Den hotade grönfläckiga paddan blir allt dyrare för Malmö. Intäkter på sex miljoner kronor försvinner varje år sedan paddan flyttat in. –