Referenser

E.N. Arnold & J.A. Burton
Reptiler och amfibier i Europa
ISBN: 91-0-042040-9

I. Ahlen, C. Andren & G. Nilsson
Sveriges grodor, ödlor och ormar
ISBN: 91-558-3712-3

Norström, M. & Westrin, L.
Inventering av sandödla i Södermanlands län 2004 och 2005.
Länsstyrelsen Södermanlands län, Rapport Nr 2006:2.

Vesterberg, S.
Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Västmanlands län
Länsstyrelsen Västmanlands län, Miljöenheten 2001 Nr 15

Persbo, F., Reinoja, J., Öhmark, S.
Inventering av mindre vattensalamander, Triturus vulgaris i Västerbottens län 2005
Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Umeå universitet