Padda eller groda? Låt dig guidas av ny app!

grodguiden

Nu finns Grodguiden, en ny app som uppmärksammar svenska groddjur. Med appen kan du artbestämma groddjur, lyssna på läten och rapportera dina fynd till Artportalen. Grodguiden är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och ArtDatabanken vid SLU.

Hjälp till att hitta groddjur i naturen! Faunaväkteriet, ett ideellt nätverk som övervakar hotade djur, står tillsammans med Naturskyddsföreningen bakom kampanjen Grodans år. Kampanjen består bland annat av appen Grodguiden men även en broschyr med artbestämningsnycklar och information om alla Sveriges groddjur.

Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/padda-eller-groda-laat-dig-guidas-av-en-ny-app-994954