Miljonsatsning ska rädda skånska grodor

SVT Nyheter Skåne 15 december 2015

Tack vare EU-stöd ska det nu bli en storsatsning för att hjälpa rödlistade grodor i Skåne. En av dem är lökgrodan som bara finns på några få platser och måste ha stödinsatser för att överleva.

Skåne kallas Sveriges grodmecka, nästan alla grodor som finns i landet finns här. Men de arter som ingår i projektet som Länsstyrelsen ska driva handlar framför allt om strandpaddan och lökgrodan och ett par andra groddjur och insekter. Ett par av dem är rödlistade, men är inte akut hotade.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/miljoner-ska-satsas-pa-skanska-groddjur?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20151216%3Amiljoner-ska-satsas-pa-skanska-groddjur%3Anyh