Hotet mot grodorna

SVR 4 juni 2015

En mikroskopisk svamp som kan orsaka sjukdom hos groddjur finns nu i Sverige. Smittan har dragit fram som en epidemi i flera länder, främst tropikerna och varit orsak till att mer än 200 arter groddjur… dött ut.

Det skymmer vid en damm i skånska Fyledalen. Klockgrodor spelar intensivt. Arten var utrotad på 1960-talet men har nu tack vare olika projekt återkommit till allt fler vatten. Men ett nytt hot seglar upp. En svamp som orsakar en sjukdom hos groddjur hittades vid provtagning hos några grodor i Skåne och Blekinge för några år sedan, bland annat på klockgroda.

På 1970- och 1980-talen försvann oförklarligt ett stort antal groddjur i Centralamerika, Sydamerika och ungefär samtidigt i Australien. Intensiv forskning kunde påvisa en mikroskopisk gisselsvamp, som lever i vatten och fuktig miljö. Sjukdomen chytridiomykos angriper huden, ett livsviktigt organ hos groddjur och har orsakat massdöd hos många arter.

Läs mer här: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/554446?programid=412