Välkommen till Sveriges Herptiler!

Laddar bilder…

På denna sida hittar ni information om de svenska herptilerna.
Tanken med denna sida är att sprida kunskap om de olika arterna och deras status i landet.
Samtliga nitton arter i Sverige är fridlysta och man får inte fånga in exemplar av dessa utan särskilt tillstånd. Undantag finns dock – läs mer på Naturvårdsverkets websida.
Har du fått orm på tomten? Läs mer här!

In english: on this website you will find information about the swedish herpetofauna – the reptiles and amphibians. The entire website is in swedish at the moment. Feel free to use Google translation.

Vad är herptiler?

Herptiler (av grekiskans ”herpeton”, krälande djur) är samlingsnamnet för amfibier (groddjur – salamandrar, grodor, paddor, maskgroddjur ) och reptiler (kräldjur – ormar, ödlor, krokodiler, bryggödlor, sköldpaddor). Herpetologi är läran om dessa djur och en person som studerar dessa djur kallas herpetolog.

I Sverige finns nitton arter av reptiler och amfibier;

2 arter salamandrar:

Större vattensalamander, Triturus cristatus
Mindre vattensalamander
, Triturus vulgaris

11 arter grodor och paddor:

Klockgroda, Bombina bombina
Lövgroda,
Hyla arborea
Lökgroda,
Pelobates fuscus
Åkergroda, Rana arvalis
Långbensgroda, Rana dalmatina
Ätlig groda, Rana esculenta
Gölgroda, Rana lessonae
Vanlig groda, Rana temporaria
Vanlig padda, Bufo bufo
Strandpadda, Bufo calamita
Grönfläckig padda, Bufo viridis

3 arter ödlor:

Kopparödla, Anguis fragilis
Sandödla, Lacerta agilis
Skogsödla, Zootoca vivipara

3 arter ormar:

Hasselsnok, Coronella austriaca
Vanlig snok, Natrix natrix
Huggorm, Vipera berus

 

Har ni bilder att låna ut på svenska herptiler, gärna på arter som det är lite skralt med här, emaila mig gärna!