Grodor ur ett skånskt perspektiv

grodorperspektiv

 

Rykande färsk, just kommen från tryckeriet, är Länsstyrelsens bok om groddjuren som har Skåne som favoritplats. Boken presenterar de skånska groddjuren och arbetet med att bevara dem för framtida generationer. Syftet med boken är att ge allmänheten en större kunskap om våra skånska groddjur.

Läs mer här: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2014/Pages/grodor-ur-ett-skanskt-perspektiv.aspx