Grodhotellet har öppnat

DSC_0073copy

UNT 2014-10-09

Sand, grus, jord och gamla kvistar ska skapa trivsel bland vintergästerna. Men hur många gölgrodor som checkat in på hotellet är oklart.
I skogarna söder om Forsmarks kärnkraftverk planerar SKB att bygga slutförvaret för kärnbränsle. Kärnbränsleförvaret för med sig att en av de gölar där den rödlistade gölgrodan trivs måste fyllas igen. I Sverige finns gölgrodan bara vid norra Upplandskusten. För att leva upp till bestämmelserna enligt Artskyddsförordningen har SKB tagit på sig att skapa nya livsmiljöer åt grodorna. Förutom att bolaget grävt nya gölar har man också skapat en övervintringsplats i närheten.

Läs mer: http://www.unt.se/uppland/osthammar/grodhotellet-har-oppnat-3405546.aspx