Video

Huggormar i myrstack

Mindre vattensalamandrar, Lissotriton vulgaris

Lökgroda som gräver ner sig

Huggormsparning. Filmat av Lennart Pettersson

Snok äter fisk (filmat i fångenskap)

Huggormshannar som strider. Filmat av Janne Karlsson

Huggormsparning. Filmat av Janne Karlsson