En smula hopp

Grönfläckig-padda

”Fredrik Bengtsson, kommunekolog, rapporterar att det nu finns ägg efter grönfläckig padda på Örby ängar – en sensation eftersom arten är akut hotad.
Breaking news: första föryngringen av grönfläckig padda på Örby ängar på kanske 50 år!”

Läs mer här: http://meralivitappan.helsingborg.se/hopp-gronflackig-padda/