Om sidan

Websidan Sveriges Herptiler är sammanställd av Lennart Pettersson. Sidorna om grodor och paddor baseras på Simon Kärvemos avhandling Sveriges grodor och paddor. Övrig information är delvis hämtad från litteratur och artiklar (se referenser). Tack till Simon Kärvemo och Björn Rogell för hjälp och tips om groddjuren.
Ljudfilerna används med tillstånd från Naturskyddsföreningen och de finns på cd-skivan ”Spelläten hos våra Nordiska groddjur” av Brännström, P. & Mild, K. (1993).

Bildmaterial av Lennart Pettersson samt lånade bilder.
Ett stort tack till följande för lån av bildmaterial/video:

Jonas Andersson
Jonas Arvidsson
Nicolina Bjuréus
Patrik Blomsten
Jimmy Cederhag
Staffan Eriksson
Andreas Hallberg
Roger Halvarsson
Thomas Håkansson
Mats Höggren
Anders Johansson
Therese Johansson
Tony Johansson
Janne Karlsson
Lennart Karlsson
Magnus Karlsson
Simon Kärvemo
Kristin Löwenborg
Patrik Mattsson
Mikael Möller
Mikael Norström
Jacob Ohlin
Stefan Olsson Jr
Stefan Persson
Annelie Pettersson
Danne Rydgren
Jörgen Salomonsson
Mattias Stahre
Viktor Stenberg
Claus Stubbergaard
Susanne Svensson