Monthly Archives: maj 2016

En smula hopp

”Fredrik Bengtsson, kommunekolog, rapporterar att det nu finns ägg efter grönfläckig padda på Örby ängar – en sensation eftersom arten är akut hotad. Breaking news: första föryngringen av grönfläckig padda på Örby